Back to careers
Vacancy

Brand Manager

Voor onze merken MCA en CMB.TECH zijn we op zoek naar een Brand Manager die openstaat voor een afwisselende hands-on job. Als Brand Manager bij CMB groep krijg je enerzijds de kans om strategisch mee te denken over het versterken van onze merkpositionering en anderzijds help je het communicatie -en marketingplan mee uit te stippelen en ben je ook voldoende pragmatisch voor de effectieve uitvoering ervan, uiteraard in samenwerking met je 6 collega’s van het Marcom team.

 • Je bent verantwoordelijk voor onze strategische merken MCA en CMB.TECH. Je ontwikkelt het merkverhaal. Je bepaalt de boodschap die het merk naar potentiële klanten stuurt en hoe je die boodschap communiceert via de juiste kanalen en andere marketinginspanningen. Je definieert en implementeert de marketingstrategie en merkpositionering;
 • Je bent verantwoordelijk voor (product)lanceringen;
 • Je analyseert marktontwikkelingen en trends, en gebruikt dit om passende maatregelen af te leiden om het merk verder te versterken;
 • Je gebruikt verzamelde gegevens om verkeer te genereren en leads om te zetten in sales;
 • Je ondersteunt specifiek voor MCA diverse commerciële activiteiten meer concreet de huidige co-working MCA LABS, de toekomstige horeca-activiteiten en alle nog uit te bouwen activiteiten;
 • Je houdt jezelf op de hoogte houden van markttrends en evoluties bij de concurrentie;
 • Je rapporteert aan de Marcom Manager.

Wat breng je mee?

 • Je hebt een bachelor of master in marketing gerelateerde richting en hebt minstens 5-7 jaar ervaring. Je hebt expertise opgebouwd rond branding. Je hebt een gretigheid om te blijven bijleren hoe je sterke merken kunt bouwen.
 • Je bent proactief en hands-on, een sterke planner waardoor je geen enkele deadline mist.
 • Je bent flexibel en hebt een open mindset.
 • Je bent sterk in implementaties.
 • Enthousiaste teamspeler met sterke communicatieve vaardigheden
 • Je communiceert vlot in het Nederlands, én Engels zodat je met al je collega’s, partners en stakeholders goed kan samenwerken.
 • MS365 toepassingen hebben geen geheimen voor jou.
 • Je houdt van plezier maken en bent een optimist.
 • Ervaring met beurzen en events is een plus.

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een internationale omgeving met hoofdkantoor in Antwerpen;
 • We bieden jou een boeiende en uitdagende functie binnen een stabiel en ambitieus bedrijf met een familiale bedrijfscultuur. Bij ons kan je blijven groeien en steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.
 • Een keileuke groepssfeer waar ruimte is om eens even te pingpongen of een partijtje tafelvoetbal te spelen.
 • We voorzien een marktconform salarispakket met verschillende extralegale voordelen en flexibele werkuren.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?

Neem dan snel contact op via work@cmb.be

(English version)

For our brands MCA and CMB.TECH we are looking for a Brand Manager who is open to a varied hands-on job. As a Brand Manager at CMB group you get the opportunity to think strategically about strengthening our brand positioning and you help to map out the communication and marketing plan and you are also sufficiently pragmatic for its effective implementation, of course in collaboration with your 6 colleagues from the Marcom team.

The head office is located in Antwerp. In addition, CMB has offices in Singapore, Hong Kong, Tokyo, Germany (Hamburg), UK (Brentwood and Lowestoft) and the Netherlands (IJmuiden). Worldwide there are approximately 250 people working within the CMB group.

 • You are responsible for our strategic brands MCA and CMB.TECH. You develop the brand story. You determine the message the brand sends to potential customers and how you communicate that message through the right channels and other marketing efforts. You define and implement the marketing strategy and brand positioning;
 • You are responsible for (product) launches;
 • You analyze market developments and trends, and use this to derive appropriate measures to further strengthen the brand;
 • You use collected data to generate traffic and convert leads into sales;
 • You support various commercial activities specifically for MCA, more concretely the current co-working MCA LABS, the future catering activities and all activities still to be developed;
 • You keep yourself informed of market trends and evolutions in the competition;
 • You report to the Marcom Manager.

What are you bringing?

 • You have a bachelor's or master's degree in marketing-related field and you have at least 5-7 years of experience. You have built up expertise around branding. You have an eagerness to keep learning how to build strong brands.
 • You are proactive and hands-on, a strong planner so you don't miss a single deadline.
 • You are flexible and have an open mindset.
 • You are strong in implementations.
 • Enthusiastic team player with strong communication skills
 • You communicate fluently in Dutch and English so that you can work well with all your colleagues, partners and stakeholders.
 • MS365 applications have no secrets for you.
 • You like to have fun and are an optimist.
 • Experience with trade fairs and events is a plus.
 • You will end up in an international environment with headquarters in Antwerp;
 • We offer you an exciting and challenging position within a stable and ambitious company with a family business culture. With us you can continue to grow and be given more and more responsibility.
 • A really nice group atmosphere where there is room to play table tennis or table football.
 • We provide a competitive salary package with various fringe benefits and flexible working hours.

Our offer


Do you recognize yourself in the description above?

Please contact us quickly via work@cmb.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×