Back to careers
Vacancy

Business Analyst ERP

(English version below)

Als moderne interne ICT service provider beheren we een mix van on-prem en cloud oplossingen om een efficiënte, bedrijfszekere, veilige en aangepaste omgeving te kunnen aanbieden aan alle CMB Group gebruikers. Als basis van de dagelijkse werkomgeving maken we gebruik van MS365. Hiernaast hebben we een aantal ERP pakketten die met elkaar geïntegreerd zijn. Als ERP systemen maken we ondermeer gebruik van Oracle NetSuite, FIS Integrity en Veson IMOS.

Als Business Analyst ERP verwachten we dat je nieuwe implementaties van ERP pakketten tot een goed einde brengt. Hiernaast heb je de nodige kennis van de opzet van de ERP systemen zodat je support vragen van gebruikers kan oplossen en follow-up ervan doet bij de technische specialisten.

Je komt in een team terecht van een 10-tal mensen verspreid over hoofdzakelijk ons kantoor in Antwerpen en ons kantoor in UK. Jouw locatie is Antwerpen.

Wat kom je doen?

 • Uitwerken van business processen en requirements:
  • Je werkt de ondersteunende business processen uit bij een project implementatie
  • Je werkt de requirements uit voor de implementatie of ontwikkeling van features in een toepassing
 • Training gebruikers en support:
  • Je geeft training aan gebruikers
  • Je werkt documentatie uit voor de training als ondersteunende informatie naar gebruikers en support
 • Testing:
  • Je zet testcycli op bij de implementatie van een nieuwe applicatie
  • Je volgt de testen op
 • Plannen en uitvoeren van de projecten gedefinieerd in de roadmap ERP: Dit kan gaan van de uitrol van nieuwe systemen en de integratie van deze systemen met de bestaande back-end tot het integreren van nieuwe business units in een bestaande setup.
  • Bepalen van budget en planning van het project op basis van scope en goal
  • Leiden van de uitvoering van het project binnen scope, tijd en kost
  • Rapporteren van de voortgang van het project

Wat breng je mee?

 • Master diploma of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je bent een teamspeler, kan zelfstandig werken en neemt bovendien graag verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels;
 • Je hebt 3 à 5 jaar ervaring als business analyst of projectmanager;
 • Je hebt een goede kennis van BPMN, analyse in de vorm van use cases afhankelijk van project tot project, ervaring met Agile en Scrum is een plus.
 • Je bent in staat om de gewenste of reeds bestaande processen helder te beschrijven en bent ervaren in het uitschrijven van end-to-end testen;
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en initieert gerichte acties om de beslissingen uit te voeren. Je bent goed in prioriteiten stellen;
 • Je bent oplossingsgericht en beschikt over een can-do mentaliteit;
 • Je bent een onderhandelaar die conflicten snel kan ondermijnen;
 • Je hebt kennis van Accounting, Productie/Manufacturing en Procurement.

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een internationale omgeving met hoofdkantoor in Antwerpen;
 • We bieden jou een boeiende en uitdagende functie binnen een stabiel en ambitieus bedrijf met een familiale bedrijfscultuur. Bij ons kan je blijven groeien en steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.
 • Een kei leuke groepssfeer waar ruimte is om eens even te pingpongen of een partijtje tafelvoetbal te spelen.
 • We voorzien een marktconform salarispakket met verschillende extralegale voordelen en flexibele werkuren.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?

Neem dan snel contact op via work@cmb.be

(English version)

As a modern in-house ICT service provider, we manage a mix of on-prem and cloud solutions to offer an efficient, reliable, secure and adapted environment to all CMB Group users. As a basis of the daily working environment, we use MS365. In addition, we have a number of ERP packages that are integrated with each other. As ERP systems, we use Oracle NetSuite, FIS Integrity and Veson IMOS.

As a Business Analyst ERP, we expect you to successfully complete new implementations of ERP packages. In addition, you have the necessary knowledge of the set-up of the ERP systems so that you can solve support questions from users and follow them up with the technical specialists.

You will be part of a team of about 10 people spread over mainly our office in Antwerp and our office in the UK. Your location is Antwerp.

What are we looking for?

 • Elaboration of business processes and requirements:
  • You work out the supporting business processes for a project implementation
  • You work out the requirements for the implementation or development of features in an application
 • User training and support:
  • You give training to users
  • You develop documentation for the training as supporting information to users and support
 • Testing:
  • You set up test cycles when implementing a new application
  • You follow-up the tests
 • Planning and executing the projects defined in the ERP roadmap: This can range from the roll-out of new systems and the integration of these systems with the existing back-end to the integration of new business units into an existing setup.
  • Determining the budget and planning of the project based on scope and goal
  • Leading the execution of the project within scope, time and cost
  • Reporting the progress of the project

What do you bring?

 • Master's degree or equivalent through experience;
 • You have 3 to 5 years of experience as a business analyst or project manager;
 • You have a good knowledge of BPMN, analysis in the form of use cases depending on project to project, experience with Agile and Scrum is a plus.
 • You are able to clearly describe the desired or already existing processes and are experienced in writing out end-to-end tests;
 • You make decisions based on (un)complete information and initiate targeted actions to implement the decisions. You are good at setting priorities;
 • You are solution-oriented and have a can-do mentality;
 • You are a negotiator who can quickly undermine conflicts;
 • You are a team player, can work independently and also like to take responsibility and initiative;
 • You have knowledge of Accounting, Production and Procurement
 • You have a good knowledge of Dutch and English;

Our offer

 • You will end up in an international environment with headquarters in Antwerp;
 • We offer you an exciting and challenging position within a stable and ambitious company with a family corporate culture. With us you can continue to grow and get more and more responsibility.
 • A very nice group atmosphere where there is room to play ping pong or a game of table football.
 • We provide a competitive salary package with various extra-legal benefits and flexible working hours.

Do you recognize yourself in the above description?

Please contact us via work@cmb.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×