Back to careers
Vacancy

Facility Technician

(English version below) MCA Facilities NV is de vastgoeddochter binnen de CMB Group. Naast nieuwe projecten is MCA Facilities ook eigenaar van de site gelegen aan de De Gerlachekaai 20 in Antwerpen. Dit complex van ca. 17.000m2 kantoren met verschillende bedrijven en appartementen wordt beheerd door een eigen facilitair team. Naast het facilitair beheer op de huidige site, zal ook de ondersteuning van de opstart van een grote, nieuwe site ten zuiden van Antwerpen de uitdaging zijn voor de volgende jaren.

Als Facility Technician ben je binnen het facilitaire team een werklustige duizendpoot. Je zal deel uitmaken van het facilitair team dat instaat voor of ondersteuning verleent aan alle klusjes, onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen en infrastructuur op de site te Antwerpen. Hierbij werk je onder leiding van de Property Manager en de Technical Coördinator en samen met twee collega’s Technicians zowel aan de structurele onderhoudstaken als de ad hoc klusjes waarbij jouw ervaring en vindingrijkheid zorgt voor efficiënte oplossingen.

Deze functie houdt o.a. in:

  • Verlenen van dagelijkse logistieke ondersteuning om mee te zorgen voor een goede operationele werking op de site zoals bv herinrichting kantoor, kleine interne verhuizingen,…
  • Ontvangst leveringen aan alle gebouwen (paletten drank, kopieerpapier,…) en verdeling van deze voorraden
  • Dagelijkse ad hoc interventies/klusjes en kleine herstellingen (vervanging lampen, airco, werk aan de sanitaire installaties, beperkt groenonderhoud,…)

Profiel

  • Je hebt goede kennis van het Nederlands en Engels.
  • Je hebt minstens enkele jaren relevante beroepservaring in een (gelijkaardige) functie.
  • Je beschikt over genoeg allround technische kennis in de loodgieterij, elektriciteit en algemeen onderhoud om je job zelfstandig uit te voeren. Je hebt een hands-on aanpak.
  • Je ziet werk, bent leergierig, gepassioneerd door techniek en wil je kennis graag verder uitbreiden.
  • Je houdt er gedisciplineerde voortgangscontrole op na, je bent flexibel en je voert klantvriendelijkheid en efficiëntie hoog in het vaandel. Je bent een echte teamspeler.
  • Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod

We bieden je een boeiende functie met veel afwisseling aan binnen MCA Facilities in een dynamische en collegiale omgeving. Interesse? Stuur je motivatie en CV naar work@cmb.be.

(English version)

MCA Facilities NV is the real estate subsidiary within the CMB group. In addition to new projects, MCA Facilities also owns the site located at De Gerlachekaai 20 in Antwerp. This complex of approx. 17,000m2 of offices with various companies and apartments is managed by its own facility team. In addition to the facility management at the current site, supporting the start-up of a large, new site south of Antwerp will also be the challenge for the coming years.

As a Facility Technician, you are a working-minded jack-of-all-trades within the facilities team. You will be part of the facilities team that is responsible for or provides support for all chores, maintenance and repair work on buildings and infrastructure on the site in Antwerp. Under the guidance of the Property Manager and the Technical Coordinator and together with two colleagues Technicians, you will work on both the structural maintenance tasks and the ad hoc tasks where your experience and ingenuity ensures efficient solutions.

This function includes:

- Providing daily logistical support to ensure a good operational operation on the site such as office refurbishment, small internal relocations,...

- Receipt of deliveries to all buildings (pallets of beverages, copying paper,...) and distribution of these stocks;

- Daily ad hoc interventions/chores and minor repairs (replacement of lamps, air conditioning, work on the sanitary installations, limited green maintenance,...)

Profile

• You have a good knowledge of Dutch and English.

• You have at least a few years of relevant professional experience in a (similar) position.

• You have enough all-round technical knowledge in plumbing, electricity and general maintenance to perform your job independently. You have a hands-on approach.

• You see work, are eager to learn, passionate about technology and would like to expand your knowledge further.

• You have disciplined progress control, you are flexible and you attach great importance to customer-friendliness and efficiency. You are a real team player.

• You have a driver's license B.

Offer

We offer you an exciting position with a lot of variety within MCA Facilities in a dynamic and collegial environment. Interest? Send your motivation and CV to work@cmb.be.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×