Back to careers
Vacancy

Junior Post Fixtures Operator

(English version below)

Als aanvulling op het bestaande operationele team in Antwerpen, is Bocimar International op zoek naar een Junior Post Fixtures Operator. In deze gevarieerde rol, krijg je een zicht op de ganse procesketen van het bedrijf en werk je met verschillende afdelingen en nationaliteiten samen. Wat kom je doen?

 • Je doet de financiële en administratieve opvolging van fixtures met scheepseigenaars en bevrachters voor de schepen die aan jou worden toegewezen;
 • Je beheert het betalings- en ontvangstenproces (openstaande betalingen/ontvangsten) met klanten / leveranciers;
 • Je zorgt ervoor dat alle vracht- en tijdcharterbetalingen op tijd worden gedaan en ontvangen;
 • Je berekent de laytime en doet opvolging tot en met settlement;
 • Je doet de opvolging en afhandeling van alle reis gerelateerde kosten;
 • Je stelt de provisional accounts op (raming van de totale reiskosten/inkomsten);
 • Je maakt de wekelijkse cash forecasting op;
 • Je hebt contact met de klant/leverancier en zorgt ervoor dat alle verzoeken tijdig worden afgehandeld;
 • Je werkt nauw samen met je collega’s van Operations, Chartering, Legal, Accounting,…;
 • Je rapporteert aan de Accounting Manager;

Wat breng je mee?

 • Een Bachelor diploma of vergelijkbaar niveau verworven door werkervaring;
 • Je bent een teamplayer, dynamisch en flexibel persoon;
 • Je kan organiseren als de beste en bent punctueel &accuraat;
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en deadlines te halen;
 • Hands-on en proactief;
 • Je bent vloeiend in Engels en verstaat de Nederlandse taal;
 • Uitstekende IT-vaardigheden (Word/Excel/Outlook). Je zal ook in de programma’s Oracle NetSuite en Imos werken;
 • Werkervaring in de scheepvaartomgeving (droge bulk operaties / post fixtures) en boekhoudkundige achtergrond is een pluspunt;
 • Verdere interne training krijg je van je collega’s.

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een internationale omgeving met hoofdkantoor in Antwerpen;
 • We bieden jou een boeiende en uitdagende functie binnen een stabiel en ambitieus bedrijf met een familiale bedrijfscultuur. Bij ons kan je blijven groeien en steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.
 • Een keileuke groepssfeer waar ruimte is om eens even te pingpongen of een partijtje tafelvoetbal te spelen.
 • We voorzien een marktconform salarispakket met verschillende extralegale voordelen en flexibele werkuren.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?

Neem dan snel contact op via work@cmb.be

(English version)

To complement the existing operational team in Antwerp, Bocimar International is looking for a Junior Post Fixtures Operator. In this varied role, you get an overview of the entire process chain of the company and you work with different departments and nationalities. What are your tasks?

 • You do the financial and administrative follow-up of fixtures with ship owners and charterers for the ships that are assigned to you;
 • You manage the payment and receipt process (outstanding payments/receipts) with customers / suppliers;
 • You ensure that all freight and time charter payments are made and received on time;
 • You calculate the laytime and follow-up up to and including settlement;
 • You follow up and settle all voyage-related costs;
 • You set up the provisional accounts (estimation of the total voyage costs/income);
 • You prepare the weekly cash forecasting;
 • You have contact with the customer/supplier and ensure that all requests are handled in a timely manner;
 • You work closely with your colleagues from Operations, Chartering, Legal, Accounting,…;
 • You report to the Accounting Manager;

What do you bring?

 • Bachelor's degree or comparable level acquired through work experience;
 • You are a team player, dynamic and flexible person;
 • You can organize like the best and are punctual & accurate;
 • You are able to work independently and meet deadlines;
 • Hands-on and proactive;
 • You are fluent in English and understand the Dutch language;
 • Excellent IT skills (Word/Excel/Outlook). You will also work in the Oracle NetSuite and Imos programs;
 • Work experience in the shipping environment (dry bulk operations / post fixtures) and accounting background is a plus;
 • You will receive further internal training from your colleagues.

Our offer

 • You will end up in an international environment with headquarters in Antwerp;
 • We offer you an exciting and challenging position within a stable and ambitious company with a family corporate culture. With us you can continue to grow and get more and more responsibility.
 • A very nice group atmosphere where there is room to play ping pong or a game of table football.
 • We provide a competitive salary package with various extra-legal benefits and flexible working hours.

Do you recognize yourself in the above description?

Please contact us via work@cmb.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×