Back to careers
Vacancy

Microsoft 365 Expert

(English version below)

Als moderne interne ICT service provider beheren we een mix van on-prem en cloud oplossingen om een efficiënte, bedrijfszekere, veilige en aangepaste omgeving te kunnen aanbieden aan alle CMB Group gebruikers. Als basis van de dagelijkse werkomgeving maken we gebruik van MS365.

Als Microsoft 365 Expert verwachten we dat je een expert bent in de gebruiksmogelijkheden van alle MS365 componenten en de opzet van deze oplossingen binnen onze ICT omgeving.

Je komt in een team terecht van een 10-tal mensen verspreid over hoofdzakelijk ons kantoor in Antwerpen en ons kantoor in UK. Jouw locatie is Antwerpen.

Wat kom je doen?

 • Samenstellen en invullen Roadmap MS365 implementatie:
  • Gebaseerd op gebruikersnoden en de continue evolutie van het MS365 platform werk je een roadmap uit in samenspraak met de ICT manager en met input van eindgebruikers
 • Plannen en uitvoeren van de projecten gedefinieerd in de roadmap
  • Je werkt de noden en oplossingen uit van a tot z
  • Implementatie van de oplossingen technisch, documentatie naar gebruikers, informeren en trainen van de eindgebruikers om te zorgen voor een goede kennis en gebruik van de tools van het MS365 platform:
 • Geven van ondersteuning bij MS365 gerelateerde vragen:
  • Oplossen van issues & incidenten en requests
  • Beantwoorden van vragen over het gebruik van de oplossingen
  • Assisteren van gebruikers bij configuratie MS365 tools op hun devices: PC’s, Mac’s, iPhones, Android based phones, iPads, …
 • Dagelijkse Monitoring van de omgeving: Sharepoint – Teams – PowerBI - ..
 • Opvolgen van de nieuwste technologische ontwikkelingen en mogelijkheden van het MS365-platform, inschatten van opportuniteiten voor nieuwe toepassingen en impact naar bestaande toepassingen

Wat breng je mee?

 • Bachelor diploma in informatica of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je toont minimaal 3 jaar ervaring als Microsoft 365 expert, meer specifiek op SharePoint, Teams, Power Platform applicaties, MS Exchange online, Power BI, PowerAutomate, …
 • Je hebt diepgaande technische kennis van het MS365 platform, best practices op het gebied van gebruik, governance en security;
 • Je bent expert in het gebruik en de mogelijkheden van de MS 365 tools langs gebruikerskant;
 • Je bent oplossingsgericht en beschikt over een can-do mentaliteit;
 • Je bent een teamplayer en communiceert hierbij ad hoc en efficient;
 • Je bent communicatief sterk en positief ingesteld;
 • Je bent proactief;
 • Je hebt een flexibele instelling;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels;

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een internationale omgeving met hoofdkantoor in Antwerpen;
 • We bieden jou een boeiende en uitdagende functie binnen een stabiel en ambitieus bedrijf met een familiale bedrijfscultuur. Bij ons kan je blijven groeien en steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.
 • Een kei leuke groepssfeer waar ruimte is om eens even te pingpongen of een partijtje tafelvoetbal te spelen.
 • We voorzien een marktconform salarispakket met verschillende extralegale voordelen en flexibele werkuren.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?

Neem dan snel contact op via work@cmb.be

(English version)

As a modern in-house ICT service provider, we manage a mix of on-prem and cloud solutions to offer an efficient, reliable, secure and adapted environment to all CMB Group users. As a basis of the daily working environment, we use MS365.

As a Microsoft 365 Expert, we expect you to be an expert in the usability of all MS365 components and the design of these solutions within our ICT environment.

You will be part of a team of about 10 people spread over mainly our office in Antwerp and our office in the UK. Your location is Antwerp.

What are we looking for?

 • Compile and complete Roadmap MS365 implementation:
  • Based on user needs and the continuous evolution of the MS365 platform, you will work out a roadmap in consultation with the ICT manager and with input from end users
 • Planning and executing the projects defined in the roadmap
  • You work out the needs and solutions from A to Z
  • Implementation of the solutions technically, documentation to users, informing and training the end users to ensure a good knowledge and use of the tools of the MS365 platform
 • Providing support for MS365 related questions:
  • Solving issues & incidents and requests
  • Answering questions about the use of the solutions
  • Assisting users with configuration MS365 tools on their devices: PCs, Macs, iPhones, Android based phones, iPads, ...
 • Daily Monitoring of the environment: Sharepoint – Teams – PowerBI – ..
 • Follow up on the latest technological developments and possibilities of the MS365 platform, assess opportunities for new applications and impact on existing applications

What do you bring?

 • Bachelor degree in computer science or equilvalent by experience;
 • You show at least 3 years of experience as a Microsoft 365 expert, more specifically on Sharepoint, Teams, Power Platform applications, MS Exchange online, Power BI, PowerAutomate,...
 • You have in-depth technical knowledge of the MS365 platform, best practices in the field of use, governance and security;
 • You are an expert in the use and possibilities of the MS 365 tools on the user side.
 • You are solution-oriented and have a can-do mentality;
 • You are a team player and communicate ad hoc and efficiently;
 • You are communicatively strong and positive;
 • You are proactive;
 • You have a flexible attitude;
 • You have a good knowledge of Dutch and English;

Our offer

 • You will end up in an international environment with headquarters in Antwerp;
 • We offer you an exciting and challenging position within a stable and ambitious company with a family corporate culture. With us you can continue to grow and get more and more responsibility.
 • A very nice group atmosphere where there is room to play ping pong or a game of table football.
 • We provide a competitive salary package with various extra-legal benefits and flexible working hours.

Do you recognize yourself in the above description?

Please contact us via work@cmb.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×