Back to careers
Vacancy

Tax accountant

(English version below)

Ter versterking van het bestaande Accounting team zijn wij op zoek naar een allround Accountant die ook tax support zal geven. Je werkt heel nauw samen met twee ervaren collega’s. Je rapporteert aan de Accounting Manager.

Wat kom je doen?

 • Ondersteuning bij de maandelijkse closing (reconciliaties & provisies, intercompany, vaste activa,…) van dochteronderneming MCA.
 • Mee opstellen van de jaarrekening, maken van balansreconciliaties en je bent mede verantwoordelijk voor BTW, en andere aangiftes. Afstemmen van de btw-rekening op de btw-aangiften.
 • Ondersteuning bij controles van P&L en balans, statutaire cijfers en btw.
 • Ad hoc rapporteringsopdrachten en voorbereiding van externe audit.
 • Instaan voor taken m.b.t. wettelijke verplichtingen en fiscaliteit.
 • Doen van voorstellen inzake optimalisatie van de boekhoudkundige processen.
 • Opzetten interne doorrekening kosten/kost allocaties.
 • Verwerking van inkomende facturen/creditnota’s en bankverrichtingen.
 • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties.
 • Algemene administratieve ondersteuning.
 • Opmaken van individuele rekeningen van de gemeenschappelijke kosten voor elke eigenaar.
 • Voorbereiden van gegevens voor belastingdiensten.
 • Assistentie verlenen aan de Tax Manager van de groep in diverse (internationale) fiscale aangelegenheden.
 • Openstaan om ook werkzaamheden te vervullen voor andere groepsvennootschappen.

Wat breng je mee?

 • Master in een economische richting of Bachelor Accountancy-Fiscaliteit gelijkwaardig door ervaring;
 • Bij voorkeur reeds 5 jaar relevante ervaring;
 • Je kan vlot overweg met boekhoudsoftware en hebt kennis van IFRS;
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office 365 en meer bepaald Excel;
 • Je bent leergierig en hebt een buitengewone interesse in (internationale) fiscaliteit;
 • Je bent een teamspeler, kan zelfstandig werken en neemt bovendien graag verantwoordelijkheid en initiatief;
 • Gestructureerd, punctueel en stressbestendig;
 • Je bent goed in prioriteiten stellen;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels;
 • Ervaring met Oracle Netsuite is een pluspunt.
 • Ervaring in de immobiliën sector is ook een pluspunt.

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een internationale omgeving met hoofdkantoor in Antwerpen;
 • We bieden jou een boeiende en uitdagende functie binnen een stabiel en ambitieus bedrijf met een familiale bedrijfscultuur.
 • Een kei leuke groepssfeer waar ruimte is om eens even te pingpongen of een partijtje tafelvoetbal te spelen.
 • We voorzien een marktconform salarispakket met verschillende extralegale voordelen en flexibele werkuren.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?

Neem dan snel contact op via work@cmb.be

(English version)

To strengthen the existing Accounting team, we are looking for an all-round Accountant who will also provide tax support.You work very closely with two experienced colleagues. You will be reporting to the Accounting Manager.

What are we looking for?

 • Support with the monthly closing (reconciliations & commissions, intercompany, fixed assets,...) of subsidiary MCA.
 • Co-drafting the annual accounts, making balance sheet reconciliations and you are jointly responsible for VAT, and other declarations. Matching the VAT account to the VAT returns.
 • Support with audits of P&L and balance sheet, statutory figures and VAT.
 • Ad hoc reporting assignments and preparation of external audit.
 • Responsible for tasks related to legal obligations and taxation.
 • Making proposals on optimization of the accounting processes.
 • Set up internal calculation costs /cost allocations.
 • Processing of incoming invoices/credit notes and banking transactions.
 • Keep yourself continuously informed of the evolutions.
 • General administrative support.
 • Creation of individual accounts of the common costs for each owner.
 • Preparing data for tax authorities.
 • Assisting the Group's Tax Manager in various (international) tax matters.
 • Be open to also perform activities for other group companies.

What do you bring?

 • Master in an economic direction or Bachelor Accountancy-Taxation equivalent through experience;
 • Preferably already 5 years of relevant experience;
 • You can easily handle accounting software and have knowledge of IFRS;
 • You have a good knowledge of Microsoft Office 365 and more specifically Excel;
 • You are eager to learn and have an extraordinary interest in (international) taxation;
 • You are a team player, can work independently and also like to take responsibility and initiative;
 • Structured, punctual and stress resistant;
 • You are good at setting priorities;
 • You have a good knowledge of Dutch and English;
 • Experience with Oracle Netsuite is a plus.
 • Experience in real estate is also a plus.

Our offer

 • You will be working in an international environment with headquarters in Antwerp;
 • We offer you an interesting and challenging position within a stable and ambitious company with a family business culture.
 • A very nice group atmosphere where there is room to play ping pong or a game of table football.
 • We provide a competitive salary package with various extra-legal benefits and flexible working hours.

Do you recognize yourself in the above description?

Please contact us via work@cmb.be

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×